ႠႫႨႬႣႨ

ქუთაისი
36° - 22°

ႩႠႪႤႬႣႠႰႨ

ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
  1 2 6
12 13
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ႨႫႤႰႤႧႨႱ ႫႾႠႰႤ

განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდობის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

 

 

სახელი: კობა

გვარი: არაბიძე      

დაბადების თარიღი: 02.02.1959

მისამართი: თერჯოლის რაიონი, სოფელი ჩხარი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

განათლება: ჩხარის საშუალო სკოლა; საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი _ სამშენებლო ფაკულტეტი. სამშენებლო-სამოქალაქო მშენებლობა, მშენებელ-ინჟინერი.

უცხო ენები: რუსული

სამუშაო გამოცდილება: თერჯოლის სარემონტო-სამშენებლო უბანი, მუშა-ბრიგადირი; სასოფლო-საბინაო კომუნალური მეურნეობა, სამეურნეო გაერთიანება. მშენებელ-ინჟინერი; მოძრავ მექანიზირებული კოლონა N69 _ მთავარი ინჟინერი; თერჯოლის ადგილმრეწველობა _ მშენებელ-ინჟინერი; კოოპერატივი "არმაზი", დირექტორი; საქართველოს პარლამენტის წევრის თერჯოლის ბიურო; ს.ს ძევრულჰესის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი; თერჯოლის რაიონის გამგებლის მოადგილე; თერჯოლის რაიონის საკრებულოს სპიკერი; შპს "მშენპროექტკომპანია", დირექტორი; (ა)იპ თერჯოლის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრის, დირექტორი; თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე.