ႠႫႨႬႣႨ

ქუთაისი
22° - 10°

ႨႫႤႰႤႧႨႱ ႫႾႠႰႤ

ႠႾႠႪႨ ႠႫႡႤႡႨ

22 აპრილი 2014 წელი

ასოცირების შეთანხმების შესახებ ხელშეკრულება ევროკავშირში საქონლის, მომსახურებისა და კაპიტალის თავისუფლად გადაადგილებას გულისხმობს.  

19 აპრილი 2014 წელი

ვალერი გოგნაძის ოჯახს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ სააღდგომოდ 500 ლარი გადასცა.

16 აპრილი 2014 წელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში 6 532 800 ლარის ღირებულების პროექტი ხორციელდება.