ႠႫႨႬႣႨ

ქუთაისი
22° - 12°

ႨႫႤႰႤႧႨႱ ႫႾႠႰႤ

ႠႾႠႪႨ ႠႫႡႤႡႨ

19 აპრილი 2014 წელი

ვალერი გოგნაძის ოჯახს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ სააღდგომოდ 500 ლარი გადასცა.

16 აპრილი 2014 წელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში 6 532 800 ლარის ღირებულების პროექტი ხორციელდება.

14 აპრილი 2014 წელი

ხონის კულტურის ცენტრში ახალგაზრდა მხატართა ნამუშევრების გამოფენა მოეწყო